ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH
OPROGRAMOWANIE I USŁUGI DLA FIRM

Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach systemu firmy RESET2. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (*), które wyróżniają ten system od innych dostępnych na rynku. Dodatkowo czerwoną czcionką wyróżniono funkcjonalność dostępną tylko w serii PRO.

Planowanie zatrudnienia

Funkcjonalność Wymagane moduły dodatkowe
K A RCP HR www
Opis stanowisk pracy
Tabela klasyfikacji zawodów wraz z kodami
Kwalifikacje wymagane na stanowisku * x
Opis i priorytety zadań * x
Wymagane składniki wyposażenia
Planowane rodzaje szkoleń * x
Wymagane rodzaje badań
Struktura organizacyjna firmy
Podstawowy podział pracowników na działy
Segregacja pracowników alfabetycznie lub działami
Wielopoziomowa struktura oddziały - działy - zespoły * x
Indywidualne dane nagłówkowe oddziału x
Planowanie stanowisk i etatów w oddziałach, działach i zespołach x
Niezależny podział na grupy
Moduł rekrutacji pracowników x
Etapy rekrutacji, ocena kwalifikacji stanowiskowych i dodatkowych * x
Możliwość załączenia oryginału CV i listu motywacyjnego x