ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH
OPROGRAMOWANIE I USŁUGI DLA FIRM

Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach systemu firmy RESET2. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (*), które wyróżniają ten system od innych dostępnych na rynku. Dodatkowo czerwoną czcionką wyróżniono funkcjonalność dostępną tylko w serii PRO.

Ewidencja pracowników

Funkcjonalność Wymagane moduły dodatkowe
K A RCP HR www
Lista pracowników
Import danych z programu Płatnik ZUS *
Możliwość importu danych z innych systemów płacowo-kadrowych
Eksport i import danych kadrowych w różnych formatach
Przejrzysta struktura i szybki dostęp do wszystkich danych pracowników
W przypadku obsługi wielu firm szybkie wyszukiwanie pracownika w dowolnej firmie
Puste i wypełnione druki kwestionariusza osobowego
Identyfikator dostępu przez internet *
x
Dane personalne
Pełne dane personalne i identyfikacyjne
Możliwość załączenia zdjęcia i wzoru podpisu
Konfigurowalne cechy dodatkowe pracownika z własną biblioteką zawartości (np.rozmiar odzieży) *
Dodatkowe pole z własnymi notatkami i uwagami
Historia zmian danych identyfikacyjnych i personalnych *
Adresy
Możliwość rozdzielenia adresu zameldowania, zamieszkania i do korespondencji
Historia zmian adresów
E-mail do wysyłania zaświadczeń i dokumentów pracownikom (np.paski)  *
Dodatkowo dane i adres osoby zawiadamianej o wypadku
Rachunki bankowe
Kontrola poprawności wprowadzonego rachunku (liczba kontrolna)  *
Przelew wynagrodzenia na dowolne dwa rachunki pracownika
Biblioteka banków aktualizowana przez internet
Ewidencja członków rodziny
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZCNA) *
Kontrola 2 dni limitu opieki nad dzieckiem
Ulga z tytułu wychowywania dziecka (PIT-40)
Wniosek o wydanie EKUZ
Wykształcenie
Automatycznie wprowadzana ilość lat nauki wpływa na nadawany limit urlopu *
Możliwość szczegółowej ewidencji okresów nauki uwzględniającej przerwy
Dodatkowe informacje: zawód, specjalność, stopień naukowy, znajomość języków, prawo jazdy
Biblioteki ukończonych kursów i innych umiejętności
Dane związane z odbytą służbą wojskową
Wymagane badania lekarskie
Ewidencja podstawowych badań (wstępne, okresowe, kontrolne)
Dodatkowe badania stanowiskowe (psychologiczne, kierowcy, sanepid, wysokościowe i inne)
Przypominanie o zbliżających się terminach badań  *
Załączenie oryginału zaświadczenia lekarskiego
Ewidencja kursów BHP
Wstępne i okresowe kursy BHP z podpowiadanym terminem ważności
Dodatkowe rodzaje kursów (górnicze i inne)
Autokontrola upływających terminów ważności  *
Załączenie oryginału zaświadczenia BHP
Stopień niepełnosprawności
Ewidencja zmian stopnia niepełnosprawności z datą orzeczenia i terminem ważności
Autokontrola terminów ważności orzeczeń
Orzeczenie niezdolności do pracy (ZUS) i przyczyn niepełnosprawności (komisja)
Obliczanie wskaźnika zatrudnienia przy miesięcznej i rocznej informacji o zatrudnieniu
Dofinansowania wynagrodzeń w zależności od wielkości zatrudnienia i statusu zakładu (ZPChr) *
Obliczenie podwyższonych kosztów zatrudnienia (ryczałt) z opcją obniżenia ryczałtu (SOD)
Uwzględnianie zmian stopnia niepełnosprawności w trakcie miesiąca *
Informacja o upływających terminach orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
Ubezpieczenia
Niezbędne dane (oddział NFZ, prawo do emerytury/renty) związane z naliczaniem składek ZUS
Samochód prywatny
Dane o samochodzie prywatnym konieczne do wypłaty ryczałtu samochodowego
Środek lokomocji przy delegacjach krajowych i zagranicznych
Historia zatrudnienia
Ewidencja dotychczasowego przebiegu zatrudnienia z uwzględnieniem sposobu, trybu i podstawy prawnej rozwiązania umowy
Możliwość załączenia oryginału świadectwa pracy
Uwzględnia okresy nieskładkowe w poprzednich zakładach (urlop bezpłatny, wychowawczy, służba wojskowa)
Możliwość zaliczenia okresu zatrudnienia do: stażu pracy, stażu pracy w danej branży, limitu urlopu, nagrody jubileuszowej, stażu stanowiskowego
Poprawna interpretacja i przeliczenia nakładających się okresów nauki, historii zatrudnienia i aktualnego zatrudnienia *
Zbiorcze zestawienie stażu pracy z podaniem daty zmiany stażu
Teczka pracownika
Szybki wgląd w oryginały załączonych dokumentów *
Części A, B i C wymaganej teczki kadrowej pracownika
Limit wielkości załączanych plików
Ewidencja zdarzeń dotyczących pracowników
Definiowalne rodzaje zdarzeń dla poszczególnych grup pracowników (np. rozliczenie zadań okresowych, rozmowy motywacyjne) *
Rejestracja zdarzeń z możliwością wprowadzenia terminu kolejnego zdarzenia
Wydruk ewidencji zdarzeń zapisanych przy pracownikach
Zestawienia zbliżających się terminów zdarzeń okresowych (np. okresowe rozliczenie zadań, planowane rozmowy motywacyjne) *