ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH
OPROGRAMOWANIE I USŁUGI DLA FIRM

Aktualności:

Zerowy PIT dla młodych w systemach R2płatnik

29.07.2019

Aktualna wersja systemów R2płatnik, R2płatnikPRO i R2płatnikSBO obejmuje zwolnienie od podatku dochodowego pracowników, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Ulga dotyczy przychodów osiągniętych na podstawie umów o pracę i umów zlecenia.

W ramach aktualizacji wszystkich systemów, w związku z wprowadzeniem ulgi podatkowej dla pracowników do 26 lat, wykonane zostały następujące modyfikacje:
  1. Oświadczenie pracownika o zwolnieniu z podatku - w urzędzie skarbowym pracownika (na zakładce Podatek) należy zaznaczyć opcję [X] Ulga podatkowa dla osób do 26 lat (w przypadku włączonej opcji [X] Rozlicz podatek globalnie oświadczenie o uldze zaznaczamy w aktualnym zatrudnieniu pracownika na zakładce Podatek).
  2. Modyfikacja definicji list płac - definicje list płac należy uzupełnić o dodatkowe pola systemowe, uwzględniające ulgę podatkową, w tym celu w definicji listy płac na zakładce Pozycja wciskamy prawy przycisk myszy i Wstaw pola systemowe podatku dla osób do 26 lat, powinny dodać się następujące pola systemowe : Ulga podat.dla os.do 26 lat, Obn.podst.opod.dla os.do 26 lat, Składka ZUS prac.odl.

Płatnik ZUS nie widzi certyfikatu kwalifikowanego po aktualizacji

23.05.2017
Płatnik 10 przestał wspierać Windows XP w zakresie wysyłki elektronicznej!
Problem objawia się w ten sposób, że po aktualizacji Płatnika 10 do metryki 103 i 104 zmienia się sposób wyboru i obsługi certyfikatów, w tym podpisu kwalifikowanego potrzebnego do komunikacji elektronicznej z ZUS. Użytkownicy systemów Windows XP mimo aktualizacji .NET Framework do wersji 4.0 nie są w stanie wybrać certyfikatu kwalifikowanego użytkownika w programie Płatnika, co w praktyce uniemożliwia wysyłanie i odbiór dokumentów z PUE ZUS.Zgodnie z zapisami w Podręczniku administratora Płatnik 10 na stronie 13 mamy informacje, że program wymaga systemów nowszych niż Windows XP.
 


Użytkownicy Windows XP od 1 lipca 2017 nie wyślą e-deklaracji i JPK

23.05.2017

Użytkownicy systemów Windows XP oraz Windows Vista utracą od 1 lipca 2017 roku możliwość wysyłki e-Deklaracji oraz plików JPK.

Jak informuje na swoich stronach Ministerstwo Finansów, użytkownicy starszych, nie wspieranych systemów Windows XP oraz Windows Vista utracą możliwość składania e-Deklaracji oraz plików JPK na komputerach z w/w systemami. Zmiana wynika z wprowadzenia przez Ministerstwo Finansów
wyższego protokołu komunikacyjnego. O szczegółach więcej na stronach Ministerstwa Finansów

Dla Użytkowników korzystających w dalszym ciągu z w/w systemów konieczne stanie się przejście na wspierane przez Microsoft systemy operacyjne Windows 7, 8 lub 10.

Przypominamy jednocześnie, że od 1 stycznia 2018 obowiązek elektronicznego składania JPK-VAT oraz e-deklaracji VAT-7 obejmie wszystkich podatników podatku VAT.
Obsługa JPK-VAT oraz najnowsze e-deklaracje podatkowe dostępne są na wersjach 10 programów R2fk, R2księga oraz R2faktury.