ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH
OPROGRAMOWANIE I USŁUGI DLA FIRM

Wersja (1)

Cena

Opcjonalny pakiet szkoleniowy (2)

Cena

Liczba godzin

START (3) 0,-
MINI 5 152,95-
MINI 10 307,05- 100,- 1h
STANDARD 20 612,95- 200,- 2h
STANDARD 35 1.072,95- 400,- 4h
STANDARD 50 1.692,80- 600,- 6h
STANDARD 100 2.611,65- 900,- 9h
STANDARD 200 3.530,50- 1.400,- 14h
STANDARD 350 4.451,65- 1.900,- 19h
STANDARD 500 5.530,35- 2.500,- 25h
STANDARD 1000 9.063,15- 2.900,- 29h
wersja edukacyjna (4) 1,-

Cena programu obejmuje roczne uaktualnienia i gwarancję.
1 - liczba przy wersji oznacza limit pracowników zatrudnionych jednocześnie w danym miesiącu (zarówno zatrudnionych na umowę o pracę jak i inne umowy cywilno-prawne, każda umowa liczona jest niezależnie, np. pracownik zatrudniony jednocześnie na umowę o pracę i umowę o dzieło jest liczony do limitu jako dwóch pracowników), funkcjonalność wszystkich wersji jest taka sama.
2 - podaną liczbę godzin należy traktować jako propozycję, tzn. że można wybrać mniejszy pakiet niż wynikający z wersji programu lub w ogóle zrezygnować z pakietu.
3 - obsługę 3 pracowników zapewnia wersja bezpłatna
4 - wersja dla szkół i uczelni, licencja obejmuje wyłącznie zastosowanie dydaktyczne do nauczania zagadnień płacowo-kadrowych (konfiguracja programu: 35 pracowników, 50 firm, 32 użytkowników sieciowych, koszty, akord).

dopłaty
Podane ceny dotyczą wersji do obsługi 1 firmy. Posiadamy w ofercie również wersje do obsługi wielu firm. Należy określić ilu jest pracowników w największej z obsługiwanych firm i na tej podstawie wybrać wersje programu. Do ceny tej wersji należy dodać podaną niżej dopłatę procentową.
Obsługa wielu firm Dopłata
do 3 firm +20%
do 50 firm +30%
powyżej 50 firm +40%

Podane ceny dotyczą wersji jednostanowiskowej. Posiadamy w ofercie również wersje sieciowe. Ich cena jest odpowiednio większa w zależności od tego ilu użytkowników równocześnie może pracować w programie.
Wersja sieciowa Dopłata
do 2 użytkowników +25%
do 5 użytkowników +50%
do 10 użytkowników +75%
do 32 użytkowników +100%

opusty
Z tytułu Opis Opust
tylko kadry program ograniczony do części kadrowej, bez dostępu do list płac i przelewów -40%
opust dla szkół dla szkół publicznych finansowanych z budżetu państwa -10%
opust dla organizacji non-profit dla organizacji (stowarzyszeń lub fundacji) niekierujących się osiągniecięm zysku, na program w wersji do obsługi 1 firmy dla szkół publicznych finansowanych z budżetu państwa -60%

Ceny mogą ulec zmianie, nie zawierają 23% podatku VAT. Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego.