ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH
OPROGRAMOWANIE I USŁUGI DLA FIRM
R2płatnik to bardzo dobry, sprawdzony i w pełni funkcjonalny program kadrowo-płacowy. Umożliwia kompletne prowadzenie kadr, naliczanie wynagrodzeń zgodnie z aktualnymi przepisami oraz automatyczne rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS.Projekt systemu został oparty o wieloletnie doświadczenie z zagadnień płacowo-kadrowych. R2płatnik jest trzecią generacją systemów płacowo-kadrowych rozwijanych od 1992 roku.

System charakteryzuje się stosunkowo niską ceną, dopasowaną do wielkości firmy, szybkim wdrożeniem i prostą parametryzacją. Mimo intuicyjnej i łatwej obsługi system uwzględnia specyfikę różnego rodzaju zakładów i spełnia wymagania najbardziej wymagających użytkowników.

System polecany szczególnie dla małych i średnich firm oraz dla biur rachunkowych.


Ewidencja pracowników
ewidencja pracowników z podziałem na grupy
 • możliwość importu danych pracowników (wraz z bilansem otwarcia) z programu Płatnik ZUS oraz innych systemów
 • wyszukiwanie pracowników z wymaganymi kwalifikacjami i ukończonymi kursami
 • usystematyzowana struktura danych kadrowych
 • przypominanie o upływających terminach badań lekarskich i kursów bhp
 • poprawna interpretacja nakładających się okresów w historii zatrudnienia oraz nauki
 • ewidencja umów o pracę i przeszeregowań
 • kalkulator płacowy umożliwia szybkie przeliczenia netto - brutto z podaniem pełnych kosztów wynagrodzeń
 • uwzględnia drugi etat (zatrudnienie) w tej samej firmie
 • obok umów o pracę ewidencjonuje zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń
 • dostosowanie standardowych druków (umowy, zaświadczenia i inne) do wewnętrznych wymagań
 • potrącenia, pożyczki, ekwiwalenty i ryczałty
 • kontrola salda spłat pożyczek ratalnych
 • kontrola alimentów i innych zajęć komorniczych
 • rozliczanie ryczałtu samochodowego
 • ewidencja kar i nagród
 • ewidencja wyposażenia
 • rozplanowanie przysługującego na danym stanowisku wyposażenia (np. odzież ochronna, środki czystości) oraz kontrola okresu jego użytkowania

 • Rozliczanie czasu pracy
  ustalanie nominalnego czasu pracy dla grup pracowników
 • różne systemy czasu pracy zgodne z kodeksem pracy
 • kontrola norm czasu pracy w ustalonym okresie rozliczeniowym
 • miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy
 • ustalanie nominalnego czasu pracy dla grup pracowników
 • kontrola godzin do odpracowania lub do odbioru przez pracownika
 • możliwość współpracy z systemami RCP (rejestracja czasu pracy) oraz z systemami rozliczeń czasu pracy kierowców (tachograf)
 • karta urlopowa z kontrolą limitów
 • wyjaśnienia wysokości automatycznie wprowadzonego limitu urlopu z uwzględnieniem zmiany etatów i stopnia niepełnosprawności w trakcie miesiąca
 • karta zasiłkowa z automatycznym naliczaniem zasiłków
 • wyjaśnienia wysokości automatycznie naliczonego chorobowego wraz ze sposobem przeliczania (uzupełniania do pełnego miesiąca) podstaw
 • korekty do poprzednich zwolnień
 • ewidencja kosztów z możliwością rozliczenia poszczególnych zleceń
 • biblioteka zleceń, czyli kontraktów lub projektów realizowanych przez firmę
 • ewidencja kosztów rozdzielająca prace pracownika wykonane w ramach poszczególnych działów i zleceń
 • możliwość szczegółowego określenia kosztów bezpośrednio podczas wypełniania karty pracy
 • rozliczanie płacy akordowej
 • możliwość rozliczania akordu bezpośrednio w karcie pracy
 • szczegółowe rozliczenie kosztów płacy akordowej

 • Naliczanie wynagrodzeń
  modyfikowalny system naliczania wynagrodzeń wg indywidualnych wymagań
 • standardowo przygotowane różne rodzaje podstawowych i dodatkowych list płac
 • unikalny sposób parametryzacji nowych składników płacowych zgodnie z regulaminem wynagradzania
 • definiowalny system szczegółowego rozliczania kosztów wynagrodzeń
 • ewidencja list płac, możliwość tworzenia wielu list w miesiącu
 • aktualizacja parametrów naliczania przez internet
 • rozbudowane wyjaśnienia wyliczeń kluczowych składników (urlopy, chorobowe)
 • automatycznie naliczanie trzynastek, wyrównań i korekt
 • czytelne wydruki list płac oraz pasków dla pracowników z opcją oszczędności tonera
 • możliwość rozsyłania pasków pocztą elektroniczną
 • oryginalny system kontroli naliczeń
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • naliczanie i ewidencja innych przychodów (umowy-zlecenia, umowy o dzieło)
 • podpowiedź kwoty brutto po podaniu oczekiwanego wynagrodzenia netto
 • wynagrodzenia wg kwoty, wg stawki, możliwość wypłaty w ratach
 • przejrzysty sposób rozliczania składek ZUS
 • wydruk i ewidencja bankowych poleceń przelewów
 • automatycznie generowane przelewy z wynagrodzeń, potrąceń, podatków i składek ZUS
 • współpraca z właściwym systemem bankowym

 • Raporty i zestawienia
  rozliczanie wynagrodzeń
 • roczne deklaracji PIT z możliwością elektronicznego podpisu i wysyłki e-Deklaracji przez internet
 • zestawienie ZUS zawierające w zwartej formie wszystkie dane do raportów ZUS
 • współpraca z programem Płatnik ZUS poprzez bezpośrednie wywołanie programu z zaimportowanymi danymi
 • współpraca z programem do elektroniczej wymiany danych z NFZ
 • współpraca z systemem SOD PFRON umożliwiająca automatyczne przesyłanie danych do Systemu Obsługi Dofinansowań
 • rozliczanie kosztów wynagrodzeń
 • szczegółowe zestawienie kosztów pracy poszczególnych pracowników z podziałem na działy i zlecenia
 • szczegółowa dekretacja kosztów z podziałem na MPK lub konta grupy 5
 • współpraca z popularnymi systemami F-K
 • planowanie i analiza płac oraz zestawienia kadrowe wg różnych kryteriów
 • szczegółowe zestawienia pozwalające na rzetelne wypełnienie formularzy DG-1, Z-02, Z-03, Z-05, Z-06 i Z-12
 • zestawienie zabezpieczenia budżetu na wynagrodzenia
 • eksport zestawień do innych systemów (np.Excel) w celu dalszej analizy
 • wysyłka zestawień pocztą elektroniczną
 • rozliczenia z pracownikami
 • estetyczny druk świadectwa pracy uwzględniający wszystkie opcje
 • seryjne wydruki kartotek i deklaracji PIT bez uciążliwego przekładania kartek w drukarce
 • możliwość przygotowania własnych dokumentów do wewnętrznych potrzeb firmy

 • Dodatkowe zalety systemu

  wersje wielofirmowe

 • możliwość obsługi wielu podmiotów o dowolnej formie prawnej
 • import danych firm z programu płatnik ZUS
 • dodatkowe opcje dla jednostki oświatowej, służby zdrowia i agencji pracy tymczasowej
 • rozliczenia Zakładów Pracy Chronionej i innych jednostek zatrudniających osoby niepełnosprawne
 • dedykowane wersje dla biura rachunkowego
 • ujednolicone standardy pracy
 • możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą elektroniczną
 • wersja sieciowa
 • baza danych o architekturze klient-serwer oparta na serwerze SQL
 • możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom
 • kontrola operacji wykonywanych przez różnych użytkowników
 • bezpieczeństwo danych
 • pewność otrzymywania aktualizacji programu uwzględniających zmiany w przepisach
 • mechanizm automatycznej aktualizacji programu przez internet na wszystkich stacjach roboczych
 • rozbudowana wewnętrzna pomoc kontekstowa oraz porady techniczne przez telefon i w siedzibie użytkownika

 • Wymagania systemowe
 • komputer z procesorem Intel lub kompatybilnym 2 GHz lub szybszy
 • system operacyjny Windows 10/8/7 (64 lub 32-bitowy)
 • 2 GB pamięci RAM lub więcej
 • 2,2 GB wolnego miejsca na dysku
 • dostęp do internetu (wczytanie licencji, pobieranie aktualizacji)
 • monitor i karta graficzna o rozdzielczości 1024x768
 • drukarka laserowa lub atramentowa