ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH
OPROGRAMOWANIE I USŁUGI DLA FIRM

Bezpieczeństwo

Bezpieczna autoryzacja

Autoryzacja użytkowników może być wykonywana przy użyciu mechanizmów systemu Windows lub poprzez serwer Winflector. Autoryzacja przez Windows umożliwia dodatkową kontrolę prawdostępu w aplikacji. Autoryzacja przez serwer Winflector pozwala na
logowanie użytkowników nie posiadających kont w domenie Windows umożliwiając jednocześnie wymuszanie silnych haseł oraz blokadę konta po kilku nieudanych próbach.

Szyfrowanie danych

Wszystkie dane przesyłane pomiędzy serwerem a klientem Winflector mogą zostać zaszyfrowane. Do wyboru są dwa algorytmy szyfrowania, aby każdy mógł wybrać najbardziej odpowiednidla swojej instalacji:
  • AES z długością klucza 128 lub 256 bitów,
  • 3DES z długością klucza 192 bity.

Udostępnianie wyłącznie wybranych aplikacji

Tylko wybrane przez administratora aplikacje mogą być udostępnione użytkownikom do uruchamiania przez sieć. Taki sposób działania ogranicza możliwość ingerencji użytkownika aplikacji w środowisko serwera. Zazwyczaj nie jest wskazane, aby każdy
użytkownik mógł zmieniać i konfigurować środowisko serwera, co może mieć miejsce w przypadku udostępnienia całego pulpitu. Z Winflectorem możliwości użytkownika są ograniczone do tych udostępnianych przez aplikację.