ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH
OPROGRAMOWANIE I USŁUGI DLA FIRM

Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach systemu firmy Symfonia. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (*), które wyróżniają ten system od innych dostępnych na rynku. Dodatkowo czerwoną czcionką wyróżniono funkcjonalność dostępną tylko w serii PRO.
Instalacja i parametryzacja
rplatnik_specyfikacja1
Funkcjonalność Wymagane moduły dodatkowe
K A RCP HR www
Wprowadzanie danych firmy
Możliwość obsługi wielu firm
Dedykowana wersja dla biura rachunkowego
Import danych firm z programu Płatnika ZUS *
Obsługa różnych rodzajów działalności: osoby fizyczne, spółki cywilne, osoby prawne, jednostki budżetowe
Dodatkowe opcje dla jednostki oświatowej, służby zdrowia i agencji pracy tymczasowej *
Rozliczenia Zakładów Pracy Chronionej i innych jednostek zatrudniających osoby niepełnosprawne *
Rozliczenia ZUS dla firm uprawnionych i nieuprawnionych do wypłaty zasiłków ZUS
Możliwość wprowadzania właściciela lub współwłaścicieli każdej firmy z wszystkimi danymi koniecznymi do rozliczeń ZUS
Obsługa wielu rachunków bankowych firmy z możliwością określenia przed wykonaniem przelewów, z ktrórego rachunku mają być dokonane
Możliwość umieszczenia loga każdej firmy
Rejestracja firmy w celu dostępu przez internet lub wewnętrzny intarnet x
Użytkownicy systemu
Możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom
Grupy praw dostępu ograniczające dostęp do wybranych danych i funkcji programu
Ewidencja operacji wykonanych przez użytkowników
Wysyłanie wewnętrznych komunikatów do poszczególnych użytkowników
Konfiguracja przycisków szybkiego dostępu
Własne ustawienie kolumn i uporządkowania w kazdym oknie
Własne nazwy etykiet  w oknach
Dodatkowe pola ewidencjonowane w bazie danych
Wybór czcionki progrmu i jej wielkości umożliwiający powiększenie okien programu bez zmiany ogólnej rozdzielczości systemu *
Harmonogram zadań umożliwiający zaplanowanie dłuższych operacji oraz periodycznie wykonywanych funkcji (np.archiwizacja)
Definiowanie systemu naliczania wynagrodzeń
Wstepnie przygotowane systemy wynagrodzeń dla małej firmy, dużego przedsiębiorstwa, szkoły, jednostki budżetowej, biura rachunkowego, i agencji pracy tymczasowej
Właściwości składników określające ich reguły przeliczania zgodnie z regulaminem wynagrodzenia
Rodzaje składników stanowiące podpowiedzi reguł parametryzacji standardowych pozycji wynagrodzeń *
Możliwość własnego ustalenia sposobu wyliczania dowolnego składnika wynagrodzeń
Definicje list płac zawierające szkielet różnych rodzajów wynagrodzeń wraz ze zbiorem naliczanych składników wynagrodzeń
Parametryzacja różnych rodzajów angaży (np. zasadniczy, godzinowy) wraz ze zbiorem naliczanych składników wynagrodzeń
Parametryzacja dodatkowych godzin ewidencjonowanych w karcie pracy wpływających na wysokość wynagrodzenia (np.postojowe)
Parametryzacja składników akordu x
Różne sposoby obliczenia stażu pracy i dodatku stażowego (staż w aktualnej firmie, pracy w branży, stanowiskowy, w poprzednich zakładach)
Określenie składników wynagrodzeń występujących na wydrukach list płac, pasków, kartotekach wynagrodzeń i zbiorówkach
Definiowalny system sczegółowego rozliczania kosztów wynagrodzeń * x
Parametryzacja dekretów księgowych
W przypadku wersji wielofirmowej mozliwość definiowania systemu wynagrodzeń dla każdej firmy oddzielnie
Instalowanie programu
Baza danych oparta na serwerze SQL
Możliwość pracy na bezpłatnej wersji serwera Microsoft SQL
Wykorzystanie możliwości architektury bazy danych typu klient-serwer
Optymalizacja pod kątem pobierania tylko niezbędnych w danej chwili danych przyspieszająca pracę sieciową
Wykorzystanie dodatkowych mozliwości serwera SQL (np. procedury składowane) przyspieszające pracę stacji roboczych
Praca w sieci lokalnej
Trójwarstwowa architektura systemu umożliwiająca zdalną pracę w sieci rozległej (np. oddziały w różnych miastach) poprzez dostęp do serwera aplikacji, a nie serwera bazy danych  *
Bezpieczeństwo danych
Archiwizacja wszystkich danych z możliwością zabezpieczenia hasłem
W przypadku obsługi wielu firm możliwość archiwizacji danych wybranej firmy
Możliwość wykonania archiwum bez danych osobowych w celu udostępnienia bazy danych osobom trzecim
Kontrola nowych wersji i bezpośrednia aktualizacja programu przez internet *
W przypadku wersji sieciowej mechanizm automatycznej aktualizacji programu na wszystkich stacjach roboczych  *
Wbudowane funkcje serwisowania bazy danych przez internet
Narzędzia (biblioteka API) umożliwiające innym aplikacjom dostęp do bazy danych programu