ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH
OPROGRAMOWANIE I USŁUGI DLA FIRM

R2środki to program przeznaczony do ewidencji środków trwałych. Dzięki przemyślanej strukturze zapewnia natychmiastowy dostęp do pełnej informacji o składnikach majątku trwałego oraz wartościach niematerialnych i prawnych. Dzięki możliwości parametryzacji łatwo przystosowuje się do systemu amortyzacji stosowanego w danej firmie. Automatyzuje proces dokonywania odpisów amortyzacyjnych i odpowiedniego księgowania.R2środki to propozycja dla wymagających użytkowników, którzy na prowadzenie szczegółowej ewidencji i prawidłowe rozliczanie amortyzacji środków, mogą poświęcić tylko niewielką ilość swojego cennego czasu.W naszej ofercie program znajduje się od 2005 roku. Charakteryzuje się stosunkowo niską ceną, dopasowaną do wielkości firmy, szybkim wdrożeniem i prostą parametryzacją.R2środki są przystosowane do wszystkich rodzajów księgowości (pełna księgowość, księga przychodów i rozchodów, ryczałt). M.in. dzięki temu program sprawdza się bardzo dobrze w biurach rachunkowych, gdzie umożliwia rozliczanie różnorodnych firm przy zachowaniu tego samego interfejsu i przyzwyczajeń użytkownika. 
Ewidencja środków trwałych
ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • pełna Klasyfikacja Środków Trwałych zawierająca szczegółowe opisy poszczególnych pozycji
 • możliwość podziału na grupy, działy i miejsca użytkowania
 • przypisanie lokalizacji i osoby odpowiedzialnej wraz z ewidencją ich zmian
 • pełna specyfikacja (np. dostawca, producent, serwis, charakterystyka, dane fabryczne)
 • wydruk karty środka KS zawierającej komplet informacji o środku łącznie z operacjami, dokumentami zakupu/sprzedaży i częściami składowymi
 • wydruki ewidencji spełniające wymogi w zakresie pełnej księgowości, księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtowej ewidencji przychodów
 • szybka selekcja środków wg różnych kryteriów
 • ewidencja przeprowadzonych operacji
 • wszystkie niezbędne operacje: przyjęcie, zmiana lokalizacji, zmiana osoby odpowiedzialnej, modernizacja, przeszacowanie, korekta, częściowa likwidacja, częściowa sprzedaż, likwidacja, sprzedaż, przekazanie
 • wydruk dokumentów OT, MT, LT, PT, WT, OS z możliwość przystosowania formy dokumentów do własnych potrzeb
 • ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży związanych z daną operacją
 • ewidencja części składowych
 • charakterystyka, dane fabryczne, dostawca, serwis, producent, dokumenty zakupu i sprzedaży
 • rozbudowana biblioteka kontrahentów (producentów, dostawców i firm świadczących serwis)
 • Amortyzacja środków trwałych
  generowanie planu amortyzacji
 • standardowe metody amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna
 • różna częstotliwość amortyzacji: miesięczna, kwartalna, roczna
 • możliwość rozdzielenia amortyzacji podatkowej (kosztowej) od bilansowej (ewidencyjnej)
 • automatyczne korygowanie planu po wykonaniu modernizacji i innych operacji
 • możliwość zmiany metody i stawki w trakcie użytkowania
 • automatyczne odpisy amortyzacyjne
 • ewidencja odpisów za cały okres użytkowania środka
 • automatyczne generowanie dekretów księgowych
 • ewidencja użytkowania środków w rozbiciu na kontrakty i miejsca powstawania kosztów
 • szczegółowa dekretacja kosztów według miejsca powstawania na konta grupy 5
 • dowody wewnętrzne dla firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów
 • raporty i zestawienia
 • wydruk planu amortyzacji i tabeli amortyzacyjnej za poszczególne lata
 • zestawienie kosztów użytkowania z podziałem na kontrakty lub miejsca powstawania kosztów

 • Ewidencja wyposażenia
  ewidencja wyposażenia z podziałem na grupy
 • pełna specyfikacja (np. dostawca, producent, serwis, charakterystyka, dane fabryczne)
 • możliwość określenia osoby odpowiedzialnej i lokalizacji
 • operacje przyjęcia i likwidacji wyposażenia
 • dokument zakupu i sprzedaży wyposażenia (data, numer dowodu, kwota, dane kontrahenta)
 • wydruk ewidencji wyposażenia
 • wydruk karty wyposażenia KW zawierającej komplet informacji o środku łącznie z operacjami (przyjęcie/likwidacja) i dokumentami (zakupu/sprzedaży)
 • wydruk dokumentu przyjęcia OT i likwidacji LT wyposażenia z możliwość przystosowania formy dokumentów do własnych potrzeb
 • wydruk ewidencji wyposażenia dla wybranych grup i lokalizacji

 • Dodatkowe zalety systemu
  wersje wielofirmowe
 • możliwość obsługi wielu podmiotów o dowolnej formie prawnej
 • dedykowane wersje dla biura rachunkowego
 • ujednolicone standardy pracy
 • możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą elektroniczną
 • wersja sieciowa
 • baza danych o architekturze klient-serwer oparta na serwerze SQL
 • możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom
 • kontrola operacji wykonywanych przez różnych użytkowników
 • bezpieczeństwo danych
 • pewność otrzymywania aktualizacji programu uwzględniających zmiany w przepisach
 • mechanizm automatycznej aktualizacji programu przez internet na wszystkich stacjach roboczych
 • harmonogram zadań umożliwiający okresowe archiwizacje danych
 • rozbudowana wewnętrzna pomoc kontekstowa oraz porady techniczne przez telefon i w siedzibie użytkownika

 • Minimalne wymagania sprzętowe
 • procesor PENTIUM lub kompatybilny min. 1 GHz
 • system operacyjny Windows XP/Vista/7
 • min. 512 MB pamięci RAM
 • 300 MB wolnego miejsca na twardym dysku
 • stacja CD-ROM lub DVD-ROM
 • dostęp do internetu (wczytanie licencji, pobieranie aktualizacji)
 • monitor i karta graficzna o rozdzielczości 1024x768
 • drukarka laserowa lub atramentowa