ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH
OPROGRAMOWANIE I USŁUGI DLA FIRM

PASSWORD PROTECTION


  • Minimalizuj wielokrotne wykorzystywanie i ustawianie słabych haseł w środowisku biznesowym.

  • Przechowuj i zarządzaj wszystkimi hasłami, poświadczeniami logowania itd. bezpiecznie w jednym miejscu.

  • Generuj mocne i unikatowe hasła jednym kliknięciem

Podstawowe informacje

63 proc. przypadków naruszenia ochrony danych wynika ze słabych lubsk radzionych haseł.* F-Secure Password Protection pomaga zminimalizować ryzyko naruszenia ochrony danych, które mogłoby doprowadzić do surowych
kar na mocy nowego ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Udostępnienie pracownikom łatwego w użyciu menedżera haseł sprawia, że przestrzeganie zasad higieny haseł jest wygodniejsze, a użytkownicy
stają się bardziej produktywni.

Niedawne badania* ujawniły, że 63 proc. przypadków naruszenia ochrony danych wynika ze zbyt słabych lub skradzionych haseł. A nowe ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych oznacza, że od maja 2018 r.
naruszenie ochrony danych może zakończyć się wielomilionową grzywną.

W miarę, jak pracownicy korzystają z coraz liczniejszych urządzeń, usług, programów i witryn, zapamiętywanie mocnych haseł do wszystkiego z osobna staje się niepraktyczne. W związku z tym pracownicy często zaniedbują zasady zarządzania hasłami, na przykład wykorzystują te same hasła w mediach społecznościowych i krytycznych systemach biznesowych albo po prostu ustawiają słabe hasła.

Koszmar bezpieczeństwa w telewizji na żywo. Francuska stacja telewizyjna TV5Monde przypadkiem ujawniła swoje hasła do mediów społecznościowych wypisane na samoprzylepnych karteczkach za osobą udzielającą wywiadu. To klasyczny przypadek złej higieny haseł spowodowanej dążeniem pracowników do wygody.

Menedżer haseł to najłatwiejszy sposób na znaczne zwiększenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa w Twojej organizacji, zwłaszcza na ochronę przed próbami włamania, w których nie wykorzystuje się złośliwego oprogramowania. Dzięki niemu właściwa higiena haseł staje się wygodniejsza dla użytkowników, co zwiększa zarówno bezpieczeństwo, jak i produktywność.