ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH
OPROGRAMOWANIE I USŁUGI DLA FIRM

Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (*), które wyróżniają nasz system od innych dostępnych na rynku. Dodatkowo czerwoną czcionką wyróżniono funkcjonalność dostępną tylko w serii PRO.

Ewidencja środków trwałych

Funkcjonalność
Ewidencja środków trwałych
Ewidencja środków trwałych oraz środków trwałych o niskiej wartości
Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz WNiP o niskiej wartości
Podział wg Klasyfikacji Środków Trwałych
Pełna biblioteka KŚT zawierająca szczegółowe opisy poszczególnych pozycji *
Podpowiedź stawki amortyzacyjnej na podstawie KŚT
Niezależny podział na grupy umożliwiający łatwą selekcję i grupowe zadania
Automatyczna numeracja środków z możliwością numeracji w obrębie grupy
Numer ewidencyjny wg zadanego schematu
Przypisanie lokalizacji i osoby odpowiedzialnej wraz z ewidencją ich zmian *
Dodatkowe określenie działu oraz miejsca użytkowania
Pełna specyfikacja środka: dostawca, producent, serwis, charakterystyka, dane fabryczne *
Komplet informacji o aktualnym stanie amortyzacji: wartość początkowe, amortyzacja dotychczasowa, wartość księgowa, czas eksploatacji, data ostatniego odpisu, data zamortyzowania
Dodatkowe uwagi i notatki
Wydruk karty środka KS zawierającej komplet informacji o środku łącznie z operacjami, dokumentami zakupu/sprzedaży i częściami składowymi *
Wydruk etykiet z kodami kreskowymi *
Wydruk ewidencji spełniający wymogi w zakresie pełnej księgowości oraz księgi przychodów i rozchodów
Wydruk wykazu środków spełniający wymogi w zakresie ryczałtowej ewidencji przychodów
Szybka selekcja środków wg różnych kryteriów
Ewidencja przeprowadzonych operacji
Dostęne operacje: przyjęcie, zmiana lokalizacji, zmiana osoby odpowiedzialnej, modernizacja, przeszacowanie, korekta, likwidacja częściowa, sprzedaż częściowa, likwidacja, sprzedaż, przekazanie *
Wydruk dokumentów OT, MT, LT, PT, WT, OS z możliwość przystosowania formy dokumentów do własnych potrzeb *
Dodatkowe uwagi i notatki dotyczące każdej operacji
Automatyczne określanie statusu środka na podstawie przeprowadzonych operacji (przygotowywany, przyjęty, użytkowany, nieużytkowany) z możliwością łatwej selekcji środków o zadanym statusie w zadanym okresie
Ewidencja części składowych
Charakterystyka części, dane fabryczne, dostawca, serwis, producent *
Aktualny status poszczególnych części (użytkowana, zlikwidowana)
Ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży
Data, numer dowodu, kwota, dane kontrahenta
Rozbudowana biblioteka kontrahentów (producentów, dostawców i firm świadczących serwis) *
Ewidencja dokumentów związanych z daną operacją
Ewidencja dokumentów związanych z daną częścią składową
Ewidencja zdarzeń dotyczących środków
Definiowalne rodzaje zdarzeń dla poszczególnych grup środków (np. dla samochodów: przeglądy okresowe, badania rejestracyjne) *
Rejestracja zdarzeń z możliwością wprowadzenia terminu kolejnego zdarzenia
Wydruk ewidencji zdarzeń zapisanych przy środkach
Zestawienia zbliżających się terminów zdarzeń okresowych (np. badań rejestracyjnych samochodów) *
Inwentaryzacja środków trwałych
Tworzenie arkuszy na dowolny dzień
Ewidencja arkuszy inwentaryzacyjnych z ewentualnym podziałem na grupy, osoby odpowiedzialne, lokalizacje i miejsca użytkowania
Automatyczne uzgadnianie stanu inwentaryzacji
Import stanu inwentaryzacji z czytnika kodów paskowych
Wydruk arkuszy inwentaryzacyjnych i protokołów różnic