ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH
OPROGRAMOWANIE I USŁUGI DLA FIRM

Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach systemu firmy RESET2. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (*), które wyróżniają ten system od innych dostępnych na rynku. Dodatkowo czerwoną czcionką wyróżniono funkcjonalność dostępną tylko w serii PRO.
Rozliczenia końcowe
Funkcjonalność Wymagane moduły dodatkowe
K A RCP HR www
Zakończenie umowy
Podpowiedź trybu i podstawy prawnej z biblioteki dostępnych sposobów ustania stosunku pracy
Druki porozumienia stron oraz rozwiązania umowy za i bez wypowiedzenia
Estetyczny druk świadectwa pracy uwzględniający wszystkie niezbędne informacje, m.in. wykorzystany urlop wypoczynkowy i wypłacony ekwiwalent za urlop, wykorzystane inne nieobecności i okresy nieskładkowe, potrącenia komornicze, informacje uzupełniające *
Współpraca z programem Płatnik ZUS przy wypełnianiu druku wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZWUA)
Kartoteki dochodów i wynagrodzeń
Kartoteki dochodowe zgodne z obowiązującymi wzorami
Możliwość wglądu w kartoteki już bezpośrednio po naliczaniu
Możliwość ustalenia składników drukowanych na oddzielnych kartotekach wynagrodzeń
Roczne rozliczenia dochodów pracowników PIT-11 i PIT-40
Formularze rozliczeń innych dochodów (PIT-8C, PIT-8S, PIT-R) oraz rozliczenia cudzoziemców (IFT-1, IFT-1R)
Możliwość elektronicznego podpisania i wysyłki przez internet rocznych rozliczeń pracowników w postaci e-Deklaracji
Prosty sposób przygotowania seryjnych wydruków kartotek i deklaracji PIT bez uciążliwego przekładania kartek w drukarce *
Możliwość seryjnego podpisywania i wysyłki jednocześnie wszystkich przygotowanych e-Deklaracji *
Inne druki dla pracowników
Zaświadczenie o zatrudnieniu z różnymi informacjami dodatkowymi
Uniwersalne zaświadczenie o zarobkach
Indywidualne lub seryjne druki informacji, zawierających dane z formularza ZUS RMUA
Formularz ZUS Rp-7 dla pracowników przechodzących na emeryturę
Wniosek o wydanie EKUZ, zaświadczenia A1 i E101 dla pracowników wyjeżdżających za granicę
Dziennik wydruków ewidencjonujący wykonane dokumenty dla pracownika
Dostosowanie standardowych wzorów dokumentów do własnych potrzeb
Możliwość przygotowania własnych dokumentów potrzebnych w danej firmie, np. karta obiegowa, protokół przekazania, wszelkie oświadczenia i zobowiązania *