ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH
OPROGRAMOWANIE I USŁUGI DLA FIRM

R2środkiPRO to oparty na serwerze SQL system przeznaczony do zarządzania środkami trwałymi. Dzięki przemyślanej strukturze zapewnia natychmiastowy dostęp do pełnej informacji o składnikach majątku trwałego oraz wartościach niematerialnych i prawnych. Dzięki możliwości parametryzacji łatwo przystosowuje się do systemu amortyzacji stosowanego w danej firmie. Automatyzuje proces dokonywania odpisów amortyzacyjnych i odpowiedniego księgowania.

R2środkiPRO to propozycja dla wymagających użytkowników, którzy na prowadzenie szczegółowej ewidencji i prawidłowe rozliczanie amortyzacji środków, mogą poświęcić tylko niewielką ilość swojego cennego czasu.

System wymaga wcześniejszej instalacji pełnego serwera bazy danych SQL (Microsoft SQL Server 2000/2005/2008), ale w przypadku mniejszej ilości użytkowników równie dobrze zachowuje się po instalacji załączonej z programem bezpłatnej wersji serwera Microsoft SQL.

R2środkiPRO są przystosowane do wszystkich rodzajów księgowości (pełna księgowość, księga przychodów i rozchodów, ryczałt). M.in. dzięki temu program sprawdza się bardzo dobrze w biurach rachunkowych, gdzie umożliwia rozliczanie różnorodnych firm przy zachowaniu tego samego interfejsu i przyzwyczajeń użytkownika.

Ewidencja środków trwałych

ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • pełna Klasyfikacja Środków Trwałych zawierająca szczegółowe opisy poszczególnych pozycji
 • możliwość podziału na grupy, działy i miejsca użytkowania
 • przypisanie lokalizacji i osoby odpowiedzialnej wraz z ewidencją ich zmian
 • pełna specyfikacja (np. dostawca, producent, serwis, charakterystyka, dane fabryczne)
 • wydruk karty środka KS zawierającej komplet informacji o środku łącznie z operacjami, dokumentami zakupu/sprzedaży i częściami składowymi
 • wydruk etykiet z kodami kreskowymi
 • wydruki ewidencji spełniające wymogi w zakresie pełnej księgowości, księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtowej ewidencji przychodów
 • szybka selekcja środków wg różnych kryteriów
ewidencja przeprowadzonych operacji
 • wszystkie niezbędne operacje: przyjęcie, zmiana lokalizacji, zmiana osoby odpowiedzialnej, modernizacja, przeszacowanie, korekta, częściowa likwidacja, częściowa sprzedaż, likwidacja, sprzedaż, przekazanie
 • wydruk dokumentów OT, MT, LT, PT, WT, OS z możliwość przystosowania formy dokumentów do własnych potrzeb
 • ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży związanych z daną operacją
ewidencja części składowych
 • charakterystyka, dane fabryczne, dostawca, serwis, producent, dokumenty zakupu i sprzedaży
 • rozbudowana biblioteka kontrahentów (producentów, dostawców i firm świadczących serwis)
ewidencja zdarzeń dotyczących środków
 • definiowalne rodzaje zdarzeń dla poszczególnych grup środków (np. dla samochodów: przeglądy okresowe, badania rejestracyjne)
 • zestawienia zbliżających się terminów zdarzeń okresowych (np. badań rejestracyjnych samochodów)
inwentaryzacja środków trwałych
 • ewidencja arkuszy inwentaryzacyjnych na dowolny dzień z ewentualnym podziałem na grupy, osoby odpowiedzialne, lokalizacje i miejsca użytkowania
 • import stanu inwentaryzacji z czytnika kodów paskowych
 • wydruk arkuszy inwentaryzacyjnych i protokołów różnic

 • Amortyzacja środków trwałych

  generowanie planu amortyzacji
  • standardowe metody amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna
  • różna częstotliwość amortyzacji: miesięczna, kwartalna, roczna
  • możliwość rozdzielenia amortyzacji podatkowej (kosztowej) od bilansowej (ewidencyjnej)
  • automatyczne korygowanie planu po wykonaniu modernizacji i innych operacji
  • możliwość zmiany metody i stawki w trakcie użytkowania
  automatyczne odpisy amortyzacyjne
  • ewidencja odpisów za cały okres użytkowania środka
  • automatyczne generowanie dekretów księgowych
  • ewidencja użytkowania środków w rozbiciu na kontrakty i miejsca powstawania kosztów
  • szczegółowa dekretacja kosztów według miejsca powstawania na konta grupy 5
  • dowody wewnętrzne dla firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów
  raporty i zestawienia
  • wydruk planu amortyzacji i tabeli amortyzacyjnej za poszczególne lata
  • zestawienie kosztów użytkowania z podziałem na kontrakty lub miejsca powstawania kosztów
  • wewnętrzny generator definiowalnych raportów SQL
  Ewidencja wyposażenia

  ewidencja wyposażenia z podziałem na grupy
  • pełna specyfikacja (np. dostawca, producent, serwis, charakterystyka, dane fabryczne)
  • możliwość określenia osoby odpowiedzialnej i lokalizacji
  • operacje przyjęcia i likwidacji wyposażenia
  • dokument zakupu i sprzedaży wyposażenia (data, numer dowodu, kwota, dane kontrahenta)
  wydruk ewidencji wyposażenia
  • wydruk karty wyposażenia KW zawierającej komplet informacji o środku łącznie z operacjami (przyjęcie/likwidacja) i dokumentami (zakupu/sprzedaży)
  • wydruk dokumentu przyjęcia OT i likwidacji LT wyposażenia z możliwość przystosowania formy dokumentów do własnych potrzeb
  • wydruk ewidencji wyposażenia dla wybranych grup i lokalizacji
  inwentaryzacja wyposażenia
  • ewidencja arkuszy inwentaryzacyjnych na dowolny dzień z ewentualnym podziałem na grupy, osoby odpowiedzialne, lokalizacje i miejsca użytkowania
  • import stanu inwentaryzacji z czytnika kodów paskowych
  • wydruk arkuszy inwentaryzacyjnych i protokołów różnic

  Dodatkowe zalety systemu

  wersje wielofirmowe
  • możliwość obsługi wielu podmiotów o dowolnej formie prawnej
  • dedykowane wersje dla biura rachunkowego
  • ujednolicone standardy pracy
  • możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą elektroniczną
  wersja sieciowa
  • baza danych o architekturze klient-serwer oparta na serwerze SQL
  • trójwarstwowa architektura aplikacji umożliwiająca zdalną pracę w sieci rozległej
  • możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom
  • kontrola operacji wykonywanych przez różnych użytkowników
  bezpieczeństwo danych
  • pewność otrzymywania aktualizacji programu uwzględniających zmiany w przepisach
  • mechanizm automatycznej aktualizacji programu przez internet na wszystkich stacjach roboczych
  • harmonogram zadań umożliwiający okresowe archiwizacje danych
  • rozbudowana wewnętrzna pomoc kontekstowa oraz porady techniczne przez telefon i w siedzibie użytkownika

  Minimalne wymagania sprzętowe

  • procesor PENTIUM lub kompatybilny min. 1 GHz
  • system operacyjny Windows XP/Vista/7
  • min. 512 MB pamięci RAM
  • 300 MB wolnego miejsca na twardym dysku
  • stacja CD-ROM lub DVD-ROM
  • dostęp do internetu (wczytanie licencji, pobieranie aktualizacji)
  • monitor i karta graficzna o rozdzielczości 1024x768
  • drukarka laserowa lub atramentowa