ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH
OPROGRAMOWANIE I USŁUGI DLA FIRM

R2płatnikPRO to oparty na serwerze SQL program kadrowo-płacowy. System umożliwia zarządzanie kadrami i strukturą organizacyjną firmy, naliczanie wynagrodzeń oraz automatyczne rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS. Wdrożenie systemu jest łatwe, a program pracuje wydajnie i stabilnie w sieciach komputerowych oraz zawiera zaawansowane mechanizmy zabezpieczające przed nieuprawnionym dostępem do informacji zapisanych w bazie danych.

System wymaga wcześniejszej instalacji pełnego serwera bazy danych SQL (Microsoft SQL Server 2005/2008/2008R2), ale w przypadku mniejszej ilości użytkowników równie dobrze zachowuje się po instalacji załączonej z programem bezpłatnej wersji serwera Microsoft SQL.

R2płatnikPRO jest 4 generacją systemów płacowo-kadrowych, rozwijanych od 1992 roku. Projekt i opracowanie systemu umożliwiła wieloletnia praktyka informatyków oraz doświadczenie specjalistów z zagadnień płacowo-kadrowych. Oprogramowanie może współpracować z dowolnym systemem finansowo-księgowym oraz aplikacjami: Rejestracja Czasu Pracy, Rejestracja Czasu Pracy kierowców (tachograf), Płatnik ZUS, programem do elektronicznej wymiany danych z NFZ, wszystkimi używanymi w Polsce systemami bankowymi, a także pozwala na przesyłanie danych do Systemu Obsługi Dofinansowań PFRON oraz informacji dla GUS.

Aplikacja udostępnia mechanizmy pełnej kontroli wprowadzanych danych, system szczególnych podpowiedzi i wyjaśniania obliczeń poszczególnych składników wynagrodzeń, zmniejszając w ten sposób do minimum uciążliwości związane z naliczaniem wynagrodzeń i wypełnianiem formularzy. Wbudowane w program funkcje przeliczania seryjnego (automatyczne wypełnianie kart pracy, naliczanie limitów urlopów, globalne przeliczanie list płac) są przydatne szczególnie w firmach zatrudniających dużą liczbę pracowników. System zapewnia szczegółowe rozliczenie kosztów wynagrodzeń oraz w znacznym stopniu ułatwia podejmowanie decyzji personalnych.


R2płatnikPRO
 jest wyposażony w gotowe zestawy składników wynagrodzeń i łatwe do modyfikacji definicje list płac, co pozwala na istotne zmniejszenie kosztów wdrożenia i obsługi systemu. Cena programu zależy od wielkości zatrudnienia i liczby użytkowników. Wszelkie aktualizacje programu i parametrów naliczania udostępniane są przez internet.

System polecany szczególnie dla średnich i dużych przedsiębiorstw oraz prężnie rozwijających się małych firm.

Ewidencja pracowników

planowanie zatrudnienia
 • planowanie stanowisk i etatów w oddziałach, działach i zespołach
 • opis stanowisk pracy wraz z zadaniami do wykonania
 • moduł rekrutacji, ocena kwalifikacji stanowiskowych i dodatkowych
 • ewidencja pracowników z podziałem na grupy
 • wielopłaszczyznowa struktura organizacyjna firmy
 • możliwość importu danych pracowników (wraz z bilansem otwarcia) z programu Płatnik ZUS oraz innych systemów
 • wyszukiwanie pracowników z wymaganymi kwalifikacjami i ukończonymi kursami
 • usystematyzowana struktura danych kadrowych
 • przypominanie o upływających terminach badań lekarskich i kursów bhp
 • poprawna interpretacja nakładających się okresów w historii zatrudnienia oraz nauki
 • teczka pracownika z możliwością szybkiego wglądu w oryginały załączonych dokumentów
 • kontrola terminów dowolnych ewidencjonowanych przy pracownikach zdarzeń       
 • ewidencja umów o pracę i przeszeregowań
 • kalkulator płacowy umożliwia szybkie przeliczenia netto - brutto z podaniem pełnych kosztów wynagrodzeń
 • uwzględnia drugi etat (zatrudnienie) w tej samej firmie
 • obok umów o pracę ewidencjonuje zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń
 • dostosowanie standardowych druków (umowy, zaświadczenia i inne) do wewnętrznych wymagań
 • potrącenia, pożyczki, ekwiwalenty i ryczałty
 • kontrola salda spłat pożyczek ratalnych
 • kontrola alimentów i innych zajęć komorniczych
 • rozliczanie ryczałtu samochodowego
 • ewidencja przyznanych i wypłaconych świadczeń socjalnych
 • ewidencja kar i nagród
 • ewidencja wyposażenia
 • rozplanowanie przysługującego na danym stanowisku wyposażenia (np. odzież ochronna, środki czystości) oraz kontrola okresu jego użytkowania
 • magazyn wyposażenia z zamówieniami uwzględniającymi indywidualne cechy pracownika (np. rozmiar odzieży)
 • planowanie i ewidencja szkoleń
 • określenie wymaganych na danym stanowisku rodzajów szkoleń i terminów ich zaliczenia
 • plan i szczegółowa ewidencja odbytych szkoleń
 • ocena rozwoju

 • Rozliczanie czasu pracy

  ustalanie nominalnego czasu pracy dla grup pracowników
 • różne systemy czasu pracy zgodne z kodeksem pracy
 • kontrola norm czasu pracy w ustalonym okresie rozliczeniowym
 • możliwość ustalenia godzinowego harmonogramu rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • automatyczne rozplanowanie wg różnych systemów pracy (12-godzinny, 12 na 24, 3-zmianowy, 3-zmianowy ciągły)
 • miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy
 • kontrola godzin do odpracowania lub do odbioru przez pracownika
 • możliwość wprowadzania godzin wejścia i wyjścia
 • zaawansowana interpretacja godzin wejścia i wyjścia na podstawie ustalonego harmonogramu pracy
 • możliwość współpracy z systemami RCP (rejestracja czasu pracy) oraz z systemami rozliczeń czasu pracy kierowców (tachograf)
 • wewnętrzny system RCP przez internet lub intranet
 • integracja z zewnętrznymi czytnikami RCP (odcisk palca, karta zbliżeniowa)
 • moduł grupowego planowania czasu pracy
 • karta urlopowa z kontrolą limitów
 • wyjaśnienia wysokości automatycznie wprowadzonego limitu urlopu z uwzględnieniem zmiany etatów i stopnia niepełnosprawności w trakcie miesiąca
 • wnioski urlopowe przez internet lub intranet
 • moduł planowania urlopów
 • karta zasiłkowa z automatycznym naliczaniem zasiłków
 • wyjaśnienia wysokości automatycznie naliczonego chorobowego wraz ze sposobem przeliczania (uzupełniania do pełnego miesiąca) podstaw
 • korekty do poprzednich zwolnień
 • ewidencja kosztów z możliwością rozliczenia poszczególnych zleceń
 • biblioteka zleceń, czyli kontraktów lub projektów realizowanych przez firmę
 • ewidencja kosztów rozdzielająca prace pracownika wykonane w ramach poszczególnych działów i zleceń
 • możliwość szczegółowego określenia kosztów bezpośrednio podczas wypełniania karty pracy
 • rozliczanie płacy akordowej
 • możliwość rozliczania akordu bezpośrednio w karcie pracy
 • szczegółowe rozliczenie kosztów płacy akordowej
 • kompletne rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • biblioteka tras z odległościami i czasami przejazdów
 • szczegółowy rachunek kosztów podróży
 • automatycznie wypełniany druk delegacji

 • Naliczanie wynagrodzeń

  modyfikowalny system naliczania wynagrodzeń wg indywidualnych wymagań
 • standardowo przygotowane różne rodzaje podstawowych i dodatkowych list płac
 • unikalny sposób parametryzacji nowych składników płacowych zgodnie z regulaminem wynagradzania
 • definiowalny system szczegółowego rozliczania kosztów wynagrodzeń
 • ewidencja list płac, możliwość tworzenia wielu list w miesiącu
 • aktualizacja parametrów naliczania przez internet
 • rozbudowane wyjaśnienia wyliczeń kluczowych składników (urlopy, chorobowe)
 • automatycznie naliczanie trzynastek, wyrównań i korekt
 • czytelne wydruki list płac oraz pasków dla pracowników z opcją oszczędności tonera
 • możliwość rozsyłania pasków pocztą elektroniczną
 • oryginalny system kontroli naliczeń
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • naliczanie i ewidencja innych przychodów (umowy-zlecenia, umowy o dzieło)
 • podpowiedź kwoty brutto po podaniu oczekiwanego wynagrodzenia netto
 • wynagrodzenia wg kwoty, wg stawki, możliwość wypłaty w ratach
 • przejrzysty sposób rozliczania składek ZUS
 • wydruk i ewidencja bankowych poleceń przelewów
 • automatycznie generowane przelewy z wynagrodzeń, potrąceń, podatków i składek ZUS
 • współpraca z właściwym systemem bankowym

 • Raporty i zestawienia

  rozliczanie wynagrodzeń
 • roczne deklaracji PIT z możliwością elektronicznego podpisu i wysyłki e-Deklaracji przez internet
 • zestawienie ZUS zawierające w zwartej formie wszystkie dane do raportów ZUS
 • współpraca z programem Płatnik ZUS poprzez bezpośrednie wywołanie programu z zaimportowanymi danymi
 • współpraca z programem do elektronicznej wymiany danych z NFZ
 • współpraca z systemem SOD PFRON umożliwiająca automatyczne przesyłanie danych do Systemu Obsługi Dofinansowań
 • rozliczanie kosztów wynagrodzeń
 • szczegółowe zestawienie kosztów pracy poszczególnych pracowników z podziałem na działy i zlecenia
 • szczegółowa dekretacja kosztów z podziałem na MPK lub konta grupy 5
 • współpraca z popularnymi systemami F-K
 • planowanie i analiza płac oraz zestawienia kadrowe wg różnych kryteriów
 • szczegółowe zestawienia pozwalające na rzetelne wypełnienie formularzy DG-1, Z-02, Z-03, Z-05, Z-06 i Z-12
 • zestawienie zabezpieczenia budżetu na wynagrodzenia
 • wewnętrzny generator raportów na podstawie zapytań SQL
 • eksport zestawień do innych systemów (np. Excel) w celu dalszej analizy
 • wysyłka zestawień pocztą elektroniczną
 • rozliczenia z pracownikami
 • estetyczny druk świadectwa pracy uwzględniający wszystkie opcje
 • seryjne wydruki kartotek i deklaracji PIT bez uciążliwego przekładania kartek w drukarce
 • zbiorcza wysyłka e-Deklaracji przez internet
 • możliwość przygotowania własnych dokumentów do wewnętrznych potrzeb firmy

 • Dodatkowe zalety systemu

  wersje wielofirmowe
 • możliwość obsługi wielu podmiotów o dowolnej formie prawnej
 • import danych firm z programu płatnik ZUS
 • dodatkowe opcje dla jednostki oświatowej, służby zdrowia i agencji pracy tymczasowej
 • rozliczenia Zakładów Pracy Chronionej i innych jednostek zatrudniających osoby niepełnosprawne
 • dedykowane wersje dla biura rachunkowego
 • ujednolicone standardy pracy
 • możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą elektroniczną
 • tłumaczenie wydruków na dowolny język
 • wersja sieciowa
 • baza danych o architekturze klient-serwer oparta na serwerze SQL
 • trójwarstwowa architektura aplikacji umożliwiająca zdalną pracę w sieci rozległej
 • możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom
 • kontrola operacji wykonywanych przez różnych użytkowników
 • bezpieczeństwo danych
 • pewność otrzymywania aktualizacji programu uwzględniających zmiany w przepisach
 • mechanizm automatycznej aktualizacji programu przez internet na wszystkich stacjach roboczych
 • harmonogram zadań umożliwiający okresowe archiwizacje danych
 • rozbudowana wewnętrzna pomoc kontekstowa oraz porady techniczne przez telefon i w siedzibie użytkownika

 • Minimalne wymagania sprzętowe

 • procesor PENTIUM lub kompatybilny min. 1 GHz
 • system operacyjny Windows XP/Vista/7
 • min. 512 MB pamięci RAM
 • 300 MB wolnego miejsca na twardym dysku
 • stacja CD-ROM lub DVD-ROM
 • dostęp do internetu (wczytanie licencji, pobieranie aktualizacji)
 • monitor i karta graficzna o rozdzielczości 1024x768
 • drukarka laserowa lub atramentowa