ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH
OPROGRAMOWANIE I USŁUGI DLA FIRM

Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach systemu firmy RESET2. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (*), które wyróżniają ten system od innych dostępnych na rynku. Dodatkowo czerwoną czcionką wyróżniono funkcjonalność dostępną tylko w serii PRO.
Kliknij, aby edytować treść...

Naliczanie wynagrodzeń

Funkcjonalność Wymagane moduły dodatkowe
K A RCP HR www
Ewidencja list płac
Możliwość tworzenia wielu list w miesiącu, zarówno list podstawowych jak i dodatkowych
Roczna lub miesięczna numeracja list płac w obrębie utworzonych rejestrów
Konfigurowalny układ numeru oddzielnie dla każdego rejestru
Biblioteka rodzajów list służąca do grupowania list płac
Kontrola wprowadzania pracowników na właściwe listy płac
Indywidualne lub grupowe naliczanie wynagrodzeń
Miesięczne obliczanie składek ZUS pozwalające uniknąć groszowych różnic na raporcie do ZUS *
Rozbudowane wyjaśnienia wyliczeń kluczowych składników (m.in. urlop, chorobowe, ekwiwalent za urlop, składki ZUS, podatek) *
Automatyczne naliczanie wynagrodzeń w przypadku zmiany wysokości angażu (podwyżki) lub rodzaju angażu (np. krajowy na eksportowy) w trakcie miesiąca *
Zamykanie list płac zabezpieczające przed modyfikacjami po wypłacie
Grupowe zamykanie list płac
Możliwość automatycznego naliczania list korygujących *
Naliczanie trzynastek i wyrównań, szczególnie przydatne w szkołach i jednostkach budżetowych
Aktualizacja parametrów naliczania (składki ZUS, koszty i podatek, ryczałty i wynagrodzenia, podstawa ZUS dla właścicieli) przez internet *
Wydruki list i pasków
Czytelne wydruki list płac w różnych formach
Przejrzyście zaprojektowane druki pasków dla pracowników
Możliwość własnego wyboru składników drukowanych na liście płac i paskach
Opcjonalna optymalizacja wydruków pod kątem oszczędności tonera lub tuszu w drukarce
Paski rozszerzone zawierające informacje z raportu ZUS RMUA *
Możliwość rozsyłania pasków pocztą elektroniczną *
Rodzaje wynagrodzeń
Wstępnie przygotowane standardowe systemy naliczania wynagrodzeń dla: małej firmy, dużego przedsiębiorstwa, szkoły i jednostki budżetowej *
Obok list podstawowych przygotowane definicje list dodatkowych: zasiłki ZUS, premie i nagrody, ekwiwalenty za urlop, inne wynagrodzenia i dochody, premie kwartalne i roczne, nagroda jubileuszowa, świadczenia urlopowe, fundusz socjalny, ryczałt samochodowy, dodatki nieopodatkowane, umowy zlecenia i o dzieło, organy stanowiące
Rozliczanie dochodów zryczałtowanych typu dywidendy, świadczenia byłym pracownikom, odsetki od pożyczek, dochody cudzoziemców i inne
Rozliczanie innych dochodów typu akcje, stypendia, diety radnych
Rozliczanie umów cywilnoprawnych
Naliczanie i ewidencja umów zlecenia i umów o dzieło
Możliwość zawierania umów zarówno z własnymi pracownikami jak i z osobami obcymi
Numeracja umów w obrębie rejestrów
Aneksy do umów zlecenia
Biblioteka treści umów
Podpowiedź kwoty brutto po podaniu oczekiwanego wynagrodzenia netto *
Możliwość wynagradzania według kwoty lub według stawki (np. za godzinę) *
Uwzględnia 50% koszty przy prawach autorskich
Przejrzysty sposób ustalania i rozliczania składek ZUS *
Możliwość zapłaty w ratach
Wybór płatności na jeden z dwóch rachunków lub gotówką
Wydruk umowy zlecenia i umowy o dzieło z możliwością zmian standardowych wzorów *
Wydruk rachunku do umowy wystawianego przez pracownika
Seryjne wprowadzanie umów zlecenia dla grup pracowników
Ewidencja umów organów stanowiących i naliczanie wynagrodzeń z innych tytułów (np. wynagrodzenia rady nadzorczej)
Ewidencja i rozliczanie umów o praktyki absolwenckie
Możliwość rozliczania cudzoziemców wraz z deklaracją IFT-1 lub IFT-1R *
Polecenia przelewów bankowych
Ewidencja standardowych poleceń przelewów oraz przelewów do ZUS i do US *
Obsługa wielu rachunków firmowych
Generowanie przelewów z wynagrodzeń na podstawie list płac
Przygotowanie przelewów na inne jednostki na podstawie potrąceń pracowników (np. ubezpieczenia grupowe, składki członkowskie, zajęcia komornicze) *
Automatyczne przelewy podatku dochodowego i zryczałtowanego
Przelewy do ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP
Możliwość samodzielnego przygotowania dowolnego przelewu z wykorzystaniem biblioteki odbiorców
Grupowanie przelewów w paczkach z dnia
Wydruk polecenia przelewu na czystych kartkach lub nadruk treści na gotowych formularzach różnego typu
Wydruk zbiorczych przelewów różnego typu
Eksport przelewów do dowolnego systemu bankowego