ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH
OPROGRAMOWANIE I USŁUGI DLA FIRM

Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (*), które wyróżniają nasz system od innych dostępnych na rynku. Dodatkowo czerwoną czcionką wyróżniono funkcjonalność dostępną tylko w serii PRO.
Kliknij, aby edytować treść...
Instalacja i parametryzacja
Funkcjonalność
Wprowadzanie danych firmy
Możliwość obsługi wielu firm
Obsługa podmiotów o różnej formie prawnej: osoby fizyczne, spółki cywilne, osoby prawne, jednostki budżetowe
Możliwość wprowadzenia znaku graficznego (logo) każdej firmy
Dedykowane wersje dla biura rachunkowego
Indywidualna konfiguracja parametrów każdej firmy
Definiowalny system szczegółowego rozliczania kosztów użytkowania *
Parametryzacja dekretów księgowych
Użytkownicy systemu
Możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom
Grupy praw dostępu ograniczające dostęp do wybranych danych i funkcji programu
Kontrola operacji wykonanych przez różnych użytkowników
Wysyłanie wewnętrznych komunikatów do poszczególnych użytkowników
Własne ustawienie kolumn i uporządkowania w każdym oknie
Własne nazwy etykiet w oknach
Dodatkowe tabele i pola ewidencjonowane w bazie danych *
Wybór czcionki programu i jej wielkości umożliwiający powiększenie okien programu bez zmiany ogólnej rozdzielczości systemu *
Harmonogram zadań umożliwiający zaplanowanie dłuższych operacji oraz periodycznie wykonywanych funkcji (np. archiwizacja)
Instalowanie programu
Baza danych oparta na serwerze SQL
Możliwość pracy na bezpłatnej wersji serwera Microsoft SQL
Wykorzystanie możliwości architektury bazy danych typu klient-serwer
Optymalizacja pod kątem pobierania tylko niezbędnych w danej chwili danych przyspieszająca pracę sieciową
Wykorzystanie dodatkowych możliwości serwera SQL (np. procedury składowane) przyspieszających pracę stacji roboczych
Praca w sieci lokalnej
Trójwarstwowa architektura systemu umożliwiająca zdalną pracę w sieci rozległej (np. oddziały w różnych miastach) poprzez dostęp do serwera aplikacji, a nie serwera bazy danych *
Bezpieczeństwo danych
Archiwizacja wszystkich danych z możliwością zabezpieczenia hasłem
W przypadku obsługi wielu firm możliwość archiwizacji danych wybranej firmy
Kontrola nowych wersji i bezpośrednia aktualizacja programu przez internet *
W przypadku wersji sieciowej mechanizm automatycznej aktualizacji programu na wszystkich stacjach roboczych *
Wbudowane funkcje serwisowania bazy danych przez internet
Narzędzia (biblioteka API) umożliwiające innym aplikacjom dostęp do bazy danych programu