ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH
OPROGRAMOWANIE I USŁUGI DLA FIRM

Specyfikacja

Szczegółowy opis możliwości programu pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu. Wśród szerokich możliwości prosimy zwrócić uwagę na wybrane szczegóły (*), które wyróżniają nasz system od innych dostępnych na rynku. Dodatkowo czerwoną czcionką wyróżniono funkcjonalność dostępną tylko w serii PRO.

Ewidencja wyposarzenia

Funkcjonalność
Ewidencja wyposażenia
Pełna specyfikacja wyposażenia: dostawca, producent, serwis, charakterystyka, dane fabryczne  *
Podział na grupy umożliwiający łatwą selekcję
Automatyczna numeracja pozycji z możliwością numeracji w obrębie grupy
Numer ewidencyjny wg zadanego schematu
Przypisanie lokalizacji i osoby odpowiedzialnej
Dodatkowe określenie działu oraz miejsca użytkowania
Dodatkowe uwagi i notatki
Operacje przyjęcia i likwidacji wyposażenia *
Dokument zakupu i sprzedaży wyposażenia (data, numer dowodu, kwota, dane kontrahenta)
Rozbudowana biblioteka kontrahentów (producentów, i firm świadczących serwis)
Szybka selekcja pozycji wyposażenia wg różnych kryteriów
Wydruki ewidencji wyposażenia
Wydruk karty wyposażenia KW zawierającej komplet informacji o środku łącznie z operacjami (przyjęcie/likwidacja) i dokumentami (zakupu/sprzedaży) *
Wydruk dokumentu przyjęcia OT i likwidacji LT wyposażenia z możliwość przystosowania formy dokumentów do własnych potrzeb *
Wydruk pełnej ewidencji wyposażenia 
Możliwość wydruku ewidencji wyposażenia za lata poprzednie *
Wydruk ewidencji dla wybranych grup, lokalizacji (ewentualnie osób odpowiedzialnych i miejsc użytkowania)
Możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą elektroniczną
Inwentaryzacja wyposażenia
Tworzenie arkuszy na dowolny dzień
Ewidencja arkuszy inwentaryzacyjnych z ewentualnym podziałem na grupy, osoby odpowiedzialne, lokalizacje i miejsca użytkowania
Automatyczne uzgadnianie stanu inwentaryzacji
Import stanu inwentaryzacji z czytnika kodów paskowych
Wydruk arkuszy inwentaryzacyjnych i protokołów różnic