ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH
OPROGRAMOWANIE I USŁUGI DLA FIRM

Cennik

Wersja 1 Cena Opcjonale wdrożenie 2
Cena Liczba godzin
PRO 50 1.043,05- 220,- 2 godziny
PRO 100 telefonicznie 330,- 3 godziny
PRO 200 telefonicznie Ustalane na podstawie
analizy przedwdrożeniowej
PRO 350 telefonicznie
PRO 500 telefonicznie
PRO 1000 telefonicznie
PRO 2000 telefonicznie
PRO 3500 telefonicznie
PRO unlimited telefonicznie

Cena programu obejmuje roczne uaktualnienia i gwarancję.
1 - liczba przy wersji oznacza limit środków trwałych użytkowanych w okresie rocznym, funkcjonalność wszystkich wersji jest taka sama.
2 - wdrożenie należy traktować jako propozycję dodatkową, można zamówić: całościowe wdrożenie (cena, niezależnie od ilości godzin, obejmować będzie pełne wdrożenie ze szkoleniem i ustalona zostanie na podstawie analizy przedwdrożeniowej), dowolną ilość godzin wdrożenia (cena ustalona wg stawki za godzinę plus dojazd) lub w ogóle zrezygnować z wdrożenia.
Kliknij, aby edytować treść...
dopłaty
Podane ceny dotyczą wersji do obsługi 1 firmy. Posiadamy w ofercie również wersje do obsługi wielu firm. Należy określić ilu jest pracowników w największej z obsługiwanych firm i na tej podstawie wybrać wersje programu. Do ceny tej wersji należy dodać podaną niżej dopłatę procentową.
Kliknij, aby edytować treść...
Obsługa wielu firm Dopłata
do obsług 3 firm +50%
do obsługi 50 firm (biuro rachunkowe) +30%
do obsługi 50 firm +100%
do obsługi powyżej 50 firm (biuro rachunkowe) +40%

Podane ceny dotyczą wersji jednostanowiskowej. Posiadamy w ofercie również wersje sieciowe. Ich cena jest odpowiednio większa w zależności od tego ilu użytkowników równocześnie może pracować w programie.
Kliknij, aby edytować treść...
Wersja sieciowa Dopłata
do 2 użytkowników +25%
do 5 użytkowników +50%
do 10 użytkowników +75%
do 32 użytkowników +100%

Moduł pracy zdalnej (cienki klient) jest rozszerzeniem wersji sieciowej o możliwość terminalowego uruchamiania programu w sieci rozległej (poprzez dostęp do serwera aplikacji, a nie serwera bazy danych). Pozwala więc na normalną pracę z programem w dowolnym miejscu, gdzie istnieje dostęp do internetu. Wersja podstawowa daje możliwość zdalnej pracy na jednym odległym stanowisku. W przypadku większej ilości użytkowników pracujących zdalnie należy wybrać odpowiednią wersję. Ilość zdalnych użytkowników systemu nie może przekroczyć ilości użytkowników wersji sieciowej.
Kliknij, aby edytować treść...
Praca zdalna Dopłata
do 2 użytkowników +25%
do 5 użytkowników +50%
do 10 użytkowników +75%
do 32 użytkowników +100%

Użytkownicy programu R2środki (z ważnym abonamentem) mogą przejść na system R2środkiPRO dopłacając różnicę w cenie, czyli od ceny nowego systemu odliczona zostania aktualna cena posiadanej dotychczas wersji programu. Przejście na system R2środkiPRO jest związane z utratą prawa do użytkowania dotychczasowego programu R2środki.

Ceny mogą ulec zmianie, nie zawierają 23% podatku VAT. Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego.
Kliknij, aby edytować treść...