ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH
OPROGRAMOWANIE I USŁUGI DLA FIRM

Cennik

Wersja (1) Cena (2)
PRO 20 877,45-
PRO 35 1.539,85-
PRO 50 2.428,80-
PRO 100 telefonicznie
PRO 200 telefonicznie
PRO 350 telefonicznie
PRO 500 telefonicznie
PRO 1000 telefonicznie
PRO 2000 telefonicznie
PRO 3500 telefonicznie
PRO 5000 telefonicznie
PRO unlimited telefonicznie

Cena programu obejmuje roczne uaktualnienia i gwarancję.
1 - liczba przy wersji oznacza limit pracowników zatrudnionych jednocześnie w danym miesiącu (zarówno zatrudnionych na umowę o pracę jak i inne umowy cywilno-prawne, każda umowa liczona jest niezależnie, np. pracownik zatrudniony jednocześnie na umowę o pracę i umowę o dzieło jest liczony do limitu jako dwóch pracowników), funkcjonalność wszystkich wersji jest taka sama.
2 - cena nie obejmuje wdrożenia, które może być indywidualnie ustalone na podstawie analizy przedwdrożeniowej.
dopłaty
Do wersji PRO można dokupić dodatkowe moduły (koszty, akord, RCP, HR, www).
Kliknij, aby edytować treść...
Dodatkowe moduły Opis Dopłata
koszty szczegółowe rozliczanie kosztów z podziałem na działy i zlecenia, rozksięgowanie kosztów pracy na miejsca powstawania kosztów (MPK lub konta grupy 5) i projekty +35%
akord szczegółowe rozliczanie akordu na podstawie wykazu wyrobów i czynności +35%
RCP wewnętrzny system Rejestracji Czasu Pracy, ewidencja godzin We/Wy, przerwy, wymiana danych z innymi systemami RCP oraz z systemami rozliczeń czasu pracy kierowców (tachograf) +35%
HR moduł zarządzania personelem, w skład którego obecnie wchodzi opis stanowiska pracy, rekrutacja, szkolenia i ocena pracowników +35%
www dostęp pracowników do pewnych funkcji systemu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, przykładowo wgląd we własne dane (np. limit urlopu wypoczynkowego) i wprowadzenie wniosku urlopowego przez internet, wykorzystanie przeglądarki jako rejestratora czasu pracy, akceptację warunków umowy o dzieło +10%

Podane ceny dotyczą wersji do obsługi 1 firmy. Posiadamy w ofercie również wersje do obsługi wielu firm. Należy określić ilu jest pracowników w największej z obsługiwanych firm i na tej podstawie wybrać wersje programu. Do ceny tej wersji należy dodać podaną niżej dopłatę procentową.
Kliknij, aby edytować treść...
Obsługa wielu firm dopłata
do obsługi 3 firm +50%
do obsługi 50 firm (biuro rachunkowe) +30%
do obsługi 50 firm +100%
do obsługi powyżej 50 firm (biuro rachunkowe) +40%

Podane ceny dotyczą wersji jednostanowiskowej. Posiadamy w ofercie również wersje sieciowe. Ich cena jest odpowiednio większa w zależności od tego ilu użytkowników równocześnie może pracować w programie.
Wersja sieciowa Dopłata
do 2 użytkowników +25%
do 5 użytkowników +50%
do 10 użytkowników +75%
do 32 użytkowników +100%

Moduł pracy zdalnej (cienki klient) jest rozszerzeniem wersji sieciowej o możliwość terminalowego uruchamiania programu w sieci rozległej (poprzez dostęp do serwera aplikacji, a nie serwera bazy danych). Pozwala więc na normalną pracę z programem w dowolnym miejscu, gdzie istnieje dostęp do internetu. Wersja podstawowa daje możliwość zdalnej pracy na jednym odległym stanowisku. W przypadku większej ilości użytkowników pracujących zdalnie należy wybrać odpowiednią wersję. Ilość zdalnych użytkowników systemu nie może przekroczyć ilości użytkowników wersji sieciowej.
Praca zdalna Dopłata
do 2 użytkowników +25%
do 5 użytkowników +50%
do 10 użytkowników +75%
do 32 użytkowników +100%

opusty
Z tytułu Opis Opust
tylko kadry program ograniczony do części kadrowej, bez dostępu do list płac i przelewów -40%

Użytkownicy programu R2płatnik (z ważnym abonamentem) mogą przejść na system R2płatnikPRO dopłacając różnicę w cenie, czyli od ceny nowego systemu odliczona zostania aktualna cena posiadanej dotychczas wersji programu. Przejście na system R2płatnikPRO jest związane z utratą prawa do użytkowania dotychczasowego programu R2płatnik.

Ceny mogą ulec zmianie, nie zawierają 23% podatku VAT. Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego.